Forsiden

NTP 2025–2036: Invitasjon til fellesmøte

Invitasjon til aktører fra arbeidslivet, næringslivet og interesseorganisasjoner - med mulighet for å gi innspill til arbeidet med neste nasjonale transportplan.

Les invitasjonen (pdf)