Rapport: Helhetlig strategi for utvikling av togtilbudet

Jernbanedirektoratet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet utarbeidet en helhetlig strategi for utviklingen av togtilbudet.

Strategien skal brukes som underlag til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2025–2036, og er Jernbanedirektoratets faglige vurdering av hvilke strategiske satsinger som vil gi høyest mulig oppnåelse av målene i Nasjonal transportplan, basert på samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger. 

Les rapporten (pdf)