NTP 2025-2036: Svar på oppdrag om tilleggsvurderinger vedrørende statlig tilskudd til store kollektivprosjekter

Svaret gjelder et tilleggsoppdrag fra Samferdselsdepartementet av 23. juni 2023. Oppdraget hadde frist 31. august 2023.

Samferdselsdepartementet ber i oppdraget om en tilbakemelding på om transportvirksomhetene har nye eller justerte tilrådinger for hvordan tilskuddet til store kollektivprosjekter bør innrettes fremover.

Svaret fra Vegdirektoratet er utarbeidet i samarbeid med Jernbanedirektoratet.

Les svaret (pdf)