NTP 2025-2036: Svar fra transportvirksomhetene på oppfølging av NTP-oppdrag med frist 26. mai 2023

Transportvirksomhetene har levert svar på spørsmål og tilleggsoppdrag knyttet til prioriteringsoppdraget med frist 26. mai 2023.

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet stilte 9. mai 2023 oppfølgende spørsmål om tidligere leveranser og ga enkelte tilleggsbestillinger til transportvirksomhetene.

Disse svarene inngår i høringen av transportvirksomhetenes innspill til arbeidet med Nasjonal transportplan 2025-2036.

Alle dokumentene er i PDF-format.