NTP 2025-2036: Oppfølging av leveransen på prioriteringsoppdraget

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet gir transportvirksomhetene en tilleggsbestilling om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og har oppfølgende spørsmål til tidligere leveranser.

Les brevet (pdf)