NTP 2025-2036: Sammenfallende energibehov i transportsektoren

I dette brevet og vedlagte rapport redegjør transportvirksomhetene for sine anbefalinger for videre arbeid om sammenfallende energibehov i transportsektoren. Virksomhetene følger med dette opp et brev av 28. februar 2023 fra Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Les brevet med vedlagt rapport (PDF)