NTP 2025-2036: Svar fra transportvirksomhetene til tilleggsoppdrag med frist 8. mai 2023

Transportvirksomhetene leverte 8. mai 2023 oppdaterte samfunnsøkonomiske beregninger mv. med utgangspunkt i en alternativ etterspørselsbane som er forenlig med klimamålene og nullvekstmålet for byområdene. Leveransen er en oppfølging av oppdrag knyttet til Nasjonal transportplan 2025-2036.

I brev av 28. februar 2023 ble transportvirksomhetene gitt enkelte tilleggsoppdrag/-spørsmål. Blant annet med frist 8. mai 2023 å levere oppdaterte samfunnsøkonomiske beregninger mv. med utgangspunkt i en alternativ etterspørselsbane som er forenlig med klimamålene og nullvekstmålet for byområdene.

Disse svarene inngår i høringen av transportvirksomhetenes innspill til arbeidet med Nasjonal transportplan 2025-2036.

Alle dokumentene er i pdf-format.

Transportvirksomhetene samlet

Statens vegvesen

Nye Veier AS

Jernbanedirektoratet

Kystverket