NTP 2025-2036: Oppfølging av utredningsoppdrag om universell utforming

Svar på oppdrag av 5. september 2023 fra Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet knyttet til universell utforming av transportinfrastrukturen.

Svar på oppdraget (PDF)