Meld. St. 14 (2023–2024)

Nasjonal transportplan 2025–2036

Meldingen om Nasjonal transportplan 2025–2036 presenterer regjeringens transportpolitikk og langsiktige plan for utforming av transportsystemet. Det overordnede transportpolitiske målet er «Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i hele landet i 2050.»

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget