Arbeidet fram mot Nasjonal transportplan 2022–2033

Denne siden gir en historisk oversikt over departementets arbeid før transportplanen ble lagt fram for Stortinget 19. mars 2021: Oppdrag, svar på oppdrag, innspill og annen informasjon.

Faglig grunnlag for transportplanen

I arbeidet fram mot NTP 2022-2033 ga Samferdselsdepartementet flere deloppdrag til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Vegdirektoratet. Svarene utgjør samlet virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP - og var på høring fram til 1. juli 2020. Videre ble fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget bedt om innspill.

.

Nett-tv Tegning av ulike transportformer og mennesker ved et norgeskart

Se sendingen her

Nasjonal transportplan 2022-2033 lagt fram 19. mars 2021

Stortingsmeldingen om ny transportplan ble lagt fram 19. mars 2021. Her kan du lese den og se regjeringens presentasjon. Planen skal bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

Brev, oppdrag, leveranser og andre dokumenter

Oppdrag til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Vegdirektoratet - oversikt med svar

Samferdselsdepartementet vil gi flere deloppdrag til transportetatene og -virksomhetene. Svarene vil samlet utgjøre etatenes/virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP. Videre vil fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget vil bli bedt om innspill. Deloppdrag, invitasjoner, svar og innspill blir tilgjengelig herfra.

Invitasjoner til fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget - oversikt med svar

Samferdselsdepartementet vil i flere omganger be fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget om innspill til NTP-arbeidet.

Dokumenter

Her finner du brev, rapporter og andre dokument som blir utarbeidet som del av arbeidet med NTP 2022-2033.

Alle dokumenter