Historisk oversikt: Arbeidet fram mot Nasjonal transportplan 2022–2033

Denne siden gir en historisk og avsluttet oversikt over Samferdselsdepartementets arbeid med Nasjonal transportplan 2022–2033  før den ble lagt fram for Stortinget 19. mars 2021. Her finner du oppdrag, svar på oppdrag, innspill og annen informasjon.