Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NTP 2022-2033: Oppdrag og svar

Samferdselsdepartementet gitt flere deloppdrag til virksomhetene - svarene, som er på høring fram til 1. juli 2020, finner du under. Disse vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022-2033. Virksomhetene vil ikke som tidligere legge fram et felles grunnlagsdokument. Samferdselsdepartementet vil også invitere fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget til å komme med innspill til arbeidet. Deloppdrag og svar, samt invitasjoner og innspill, er tilgjengelig fra denne siden.

Oppdrag og invitasjoner til innspill - milepælsleveranser, samlede leveranser og innspill

Se også høring: Transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet - frist 1. juli 2020

 

Svar på oppdrag 9

Statens vegvesen: Oversendelsesbrev om svar på oppdrag 9
Vedlegg: Svar på oppdraget (korrigert versjon 26. mars 2020)
Vedlegg: Forslag til fordeling av midler til nye store prosjekter, utbedringsstrekninger og skredsikringstiltak (statlig og annen finansiering) i første seksårsperiode (korrigert versjon 26. mars 2020)

Statens vegvesen: Oversendelsesbrev om samfunnssikkerhet i oppdrag 9
Vedlegg: Samfunnssikkerhet - 3R-vurderinger av NTP-korridor 1-8

Nye Veier AS: Oversendelsesbrev om prioriteringer og marginalvurderinger 2022-2041
Vedlegg: Prioriteringer og marginalvurderinger 2022-2041
Vedlegg: Kart

Jernbanedirektoratet og Bane NOR: Oversendelsesbrev om jernbanesektorens innspill til oppdrag 9
Vedlegg: Prioriteringer i jernbanesektoren

Merk at rapporten fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR inneholder fire vedlegg: Virksomhetenes felles tekst om digital integrasjon mellom vei- og kollektivsektoren - Virksomhetenes felles tekst om by - Metode og forutsetninger i samfunnsøkonomisk analyse - Scenarier for drift og vedlikehold

Kystverket: Svar på oppdraget

Avinor: Svar på oppdrag 9

Til toppen