Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NTP 2022-2033: Oppdrag og leveranser

I løpet av planprosessen vil Samferdselsdepartementet gi flere deloppdrag til virksomhetene. Svarene på deloppdragene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP. Virksomhetene vil ikke som tidligere legge frem et felles grunnlagsdokument. Samferdselsdepartementet vil også invitere fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget til å komme med innspill til arbeidet. Deloppdrag og svar samt invitasjoner og innspill blir tilgjengelig fra denne siden.

Oppdrag og invitasjoner til innspill, milepælsleveranser, samlede leveranser og innspill.

 

Til toppen