Dokument

Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 6

Deloppdrag nr. 6 til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS, Vegdirektoratet, med kopi til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norges vassdrags- og energidirektorat og Sjøfartsdirektoratet.

Deloppdrag 6 har samfunnssikkerhet som tema. Samferdselsdepartementet ber virksomhetene om å gjennomgå 2 til 5 prosjekter som kan være aktuelle for prioritering i NTP ved hjelp av en metode som kan identifisere og synliggjøre eventuelle ikke-prissatte samfunnssikkerhetsvirkninger.

Svarfrist på oppdraget er 1. november 2019.

Les brevet (pdf)

Svar på oppdraget vil du finne her