Dokument

Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 4

Deloppdrag nr. 4 til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS, Vegdirektoratet, med kopi til Miljødirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norges vassdrags- og energidirektorat og Sjøfartsdirektoratet.

Tema er analyseverktøy og forutsetninger for samfunnsøkonomiske analyser. Svarfrist på oppdraget er 1. september 2019.

Les brevet (pdf)

Svar på oppdraget finner du her