Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 2

Deloppdrag nr. 2 til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Vegdirektoratet.

Les brevet (pdf)

Svar på oppdraget finner du her