Dokument

Nasjonal transportplan 2022-2033: Tilleggsoppdrag om indikatorer

Etter gjennomgangen av besvarelsene til oppdrag 9 om prioriteringer gir Samferdselsdepartementet tilleggsoppdrag om indikatorer. Frist for tilbakemelding fra virksomhetene er torsdag 15. oktober 2020.

Les brevet (pdf) 

Se svarene her