Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 8: Trafikksikkerhet

Deloppdrag til Vegdirektoratet om å fremskaffe grunnlag for omtale av trafikksikkerhet på vei i kommende NTP. Nye Veier AS skal involveres i de deler av oppdraget der det er naturlig.

Les oppdraget (pdf)

Frist for svar er 31. januar 2020 for de fleste delene av oppdraget (se detaljer i oppdragsbrevet).

Svar på oppdraget vil du finne her