Nasjonal transportplan 2022–2033: Tilleggsoppdrag til oppdrag 1

I Granavolden-plattformen fremgår følgende: «Regjeringen vil øke Nye Veiers portefølje i kommende NTP, både når det gjelder antall prosjekter og finansiering slik at veiselskapet får økt ansvar for oppfølging av NTP på de viktigste europaveiene». Samferdselsdepartementet ber om at Nye Veier viser mulig utvidelse av sin portefølje innen 1. oktober 2019, går det frem av brevet.

Les brevet (pdf)

Svar på oppdraget finner du her