Nasjonal transportplan 2022-2033: Invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer på transportområdet

Som del av arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 inviterer Samferdselsdepartementet fylkeskommunene, de største bykommunene, Sametinget og KS til å fremme sine forslag til prioriterte løsninger for å håndtere utfordringene på transportområdet de kommende årene. Frist: Innen 14. mai 2020.

Les brevet (pdf)

Innspillene blir publisert her