Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 7: Miljø og klimatilpasning

Hensikten med dette deloppdraget er å få virksomhetenes faglige vurderinger av miljøtemaer som har betydning for innretting av ressursbruken og tiltak i neste NTP og viktige områder som må omtales.

Les oppdraget (pdf)

Frist for felles svar fra virksomhetene er innen 01.02.2020.

Svar på oppdraget vil du finne her