Nasjonal transportplan 2022-2033: Oppdrag 9: Prioriteringer

Samferdselsdepartementet gir med dette oppdrag til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen om å foreslå prioriteringer av all ressursbruk i perioden 2022-2033. Frist for levering av svar er 13. mars 2020.

Les brevet (pdf)

Svar på oppdraget vil du finne her