Rapporter og planer

Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 5. Beregninger av fremtidig trafikkvekst og klimagassutslipp - ettersendt notat

Beregninger av fremtidig trafikkvekst og klimagassutslipp. Ettersendt notat fra Statens vegvesen, Nye Veier AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022–2033 og oppdrag 5 om byområdene.

Les notatet (pdf)