Nasjonal transportplan 2022–2033: Klimaeffekt av virksomhetenes prioriterte prosjekter i NTP 2022-2033

Samferdselsdepartementet ber i brevet transportvirksomhetene, i samarbeid med Miljødirektoratet, lage et notat som gir en oversikt over utslippseffekten av de samlede prioriterte prosjektene og forutsetningene som er lagt til grunn for beregningene. Notatet skal være ferdig innen 1. desember 2020.

Les brevet (pdf)

Svar på oppdraget finner du her