Nasjonal transportplan 2022–2033: Invitasjon til å komme med innspill om hovedutfordringer på transportområdet

Invitasjon til å komme med innspill om hovedutfordringer på transportområdet.

Les brevet (pdf)

Innspillene finner du her