Historisk oversikt: NTP 2022-2033: Invitasjoner til fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget - med svar

Samferdselsdepartementet vil i flere omganger be fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget om innspill til NTP-arbeidet.

18.02.2019 Invitasjon til å komme med innspill om hovedutfordringer på transportområdet 

Innspill fra fylkeskommuner (pdf)

Innspill fra kommuner (pdf)

Innspill fra Sametinget (pdf)

21.11.2019 Invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer på transportområdet (Svarfrist: 14. mai 2020)