Møter - kommende og referater

Oversikt over kommende og avholdte møter knyttet til arbeidet med NTP 2022-2033. For flere av møtene er det lagt ut presentasjoner og referater/oppsummeringer.

 • 2020

  • Nasjonal transportplan 2022–2033: Invitasjon til bruker- og interesseorganisasjon - innspillsmøte om prioriteringer 10.09.2020 (27. august 2020)

   Bruker- og interesseorganisasjoner inviteres til møte 10. september 2020, for å presentere ønsker om prioriteringer i NTP 2022-2033.

   Les invitasjonen

  • Nasjonal transportplan 2022–2033: Invitasjon til innspillsmøte med politisk kontaktgruppe om prioriteringer (30. juni 2020)

  • Nasjonal transportplan 2022–2033: Innkalling til møte 30.03.2020 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022–2033 – med referat (26. mars 2020)

   Innkalling til møte i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033 30.03.2020.

   Les innkallingen (pdf)

   Les referat (pdf)

  • Nasjonal transportplan 2022–2033: Innkalling til møte 10.02.2020 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022–2033 – med referat (5. februar 2020)

   Innkalling til møte i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033 10.02.2020.

   Les innkallingen (pdf)

   Les referat (pdf)

 • 2019

  • Nasjonal transportplan 2022-2033: Innkalling til møte 25.11.2019 i styringsgruppen - med referat (19. november 2019)

   Samferdselsdepartementet innkaller til møte i styringsgruppen for NTP 2022-2033 mandag 25. november 2019.

   Les innkallingen (pdf)

   Les referat (pdf)

  • Nasjonal transportplan 2022-2033: Invitasjon til møte i den politiske kontaktgruppa 22.11.2019 - med presentasjon (7. november 2019)

   Invitasjon til møte i politisk kontaktgruppe for NTP 2022-2033 22. november 2019 hos KS Agenda i Oslo.

   Les invitasjonen (pdf)

   Statsrådens presentasjon (pdf)

  • Innkalling til møte 28.10.2019 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033 - med referat (28. oktober 2019)

   Innkalling til møte 28.10.2019 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033.

   Les innkallingen (pdf)

   Les referat (pdf)

  • NTP 2022-2033: Invitasjon til fagdag om Barnas transportplan - med presentasjoner (23. oktober 2019)

   Barn og unge er viktige målgrupper i transportpolitikken, både som aktive brukere i dag, men også som morgendagens trafikanter. Arbeidet med Barnas transportplan er derfor en viktig del av arbeidet med kommende Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033). Samferdselsdepartementet ønsker et godt faglig grunnlag for å lage neste versjon av Barnas transportplan og inviterer derfor til en fagdag 26. november 2019.

   Les invitasjonen (pdf)

   Se også invitasjon til fylkeskommunene/KS og til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

   Presentasjoner

   Presentasjoner holdt på fagdagen (pdf). Merk at flere av presentasjonene innehold video - disse er tilgjengelig via opptaket som er lagt ut som nett-tv.

   Stina Hamberg
   Kristine Krebs
   Ida Neergaard
   Henriette Auensen
   Anette Hvidtsten
   Bernt Reitan Jenssen
   Guro Berge
   Marika Kolbenstvedt
   Kjerstin Spångberg
   Susanne Nordbakke
   Yngvil Munch-Olsen
   Oskar Kleven
   Gro Sandkjær Hanssen
   Janne Lønsethagen
   Meisfjord, Zangenberg, Minde og Barstad
   Liv Marie Bendheim

    

  • Nasjonal transportplan 2022-2033: Møte med næringsliv og interesseorganisasjoner 05.11.2019 (18. oktober 2019)

   Invitasjon til næringsliv og interesseorganisasjoner til møte i Oslo 5. november 2019. Hovedformålet med møtet er å få høre fra næringslivet og interesseorganisasjonene hvordan Norge skal øke konkurransekraften og nå de andre målene i samferdselspolitikken, hva som vil være transportbehovene i fremtiden, og hva som blir de største utfordringene. 

   Presentasjoner fra møtet (pdf): Statsråden - NHO - NLF

   Les invitasjonen til møtet (pdf)

   Brev om nytt tidspunkt og oppdatert program (pdf)

  • Innkalling til møte 17.09.2019 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033 - med referat (11. september 2019)

   Møte 17.09.2019 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033 - med referat.

   Les innkallingen (pdf)

   Les referatet (pdf)

  • Innkalling til møte 25.06.2019 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033 - med referat (21. juni 2019)

   Innkalling til møte 25.06.19 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033.

   Les innkallingen (pdf)

   Les referat fra møtet (pdf)

  • NTP 2022-2033 - Møte om utfordringar 24.06.2019 (Bergen) - med oppsummering (12. juni 2019)

   Invitasjon til Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar og Stavanger og Bergen kommunar til møte 24. juni 2019 i Bergen. Formålet med møtet er å få presentert og drøfta dei viktigaste utfordringane når transportsystemet i regionane skal utviklast framover.

   Les brevet (pdf)

   Presentasjonar frå møtet (pdf)

   Oppsummering (pdf)

    

  • NTP 2022-2033 - Møte om utfordringar 18.06.2019 (Arendal) - med oppsummering (31. mai 2019)

   Invitasjon til Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold fylkeskommunar: Møte 18. juni 2019 på Fylkeshuset i Arendal. Formålet med møtet er å få presentert og drøfta dei viktigaste utfordringane når transportsystemet i regionane skal utviklast framover.

   Les brevet (pdf)

   Presentasjonar frå møtet (pdf)

   Oppsummering (pdf)

    

    

    

  • NTP 2022-2033 - Møte om utfordringar 06.06.2019 (Tromsø) - med oppsummering (13. mai 2019)

   Invitasjon til Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommunar og Sametinget: Møte 6. juni 2019 på Fylkeshuset i Tromsø. Formålet med møtet er å få presentert og drøfta dei viktigaste utfordringane når transportsystemet i regionane skal utviklast framover.

   Les brevet (pdf)

   Presentasjonar frå møtet (pdf):

   Nordland fylkeskommune

   Oppsummering (pdf)

    

  • NTP 2022-2033 - Møte om utfordringar 28.05.2019 (Drammen) - med oppsummering (9. mai 2019)

   Invitasjon til Akershus, Buskerud, Østfold, Oppland og Hedmark fylkeskommunar og Oslo kommune: Møte 28. mai 2019 i Drammen. Formålet med møtet er å få presentert og drøfta dei viktigaste utfordringane når transportsystemet i regionane skal utviklast framover.

   Les brevet (pdf)

   Presentasjonar frå møtet (pdf):

   Oppsummering (pdf)

    

  • NTP 2022-2033 - Møte om utfordringar 21.05.2019 (Trondheim) - med oppsummering (9. mai 2019)

   Invitasjon til Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommunar og Trondheim kommune: Møte 21. mai 2019 på Værnes, Trondheim. Formålet med møtet er å få presentert og drøfta dei viktigaste utfordringane når transportsystemet i regionane skal utviklast framover.

   Les brevet (pdf)

   Presentasjonar frå møtet (pdf):

   Med oppsummering (pdf)

    

    

  • Innkalling til møte 11.04.2019 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033 - med referat (10. april 2019)

   Innkalling og referat - møte i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033.

   Les innkallingen (pdf)

   Les referatet (pdf)

  • NTP 2022-2033: Møte i den politiske kontaktgruppa 08.03.2019 - med oppsummering (18. februar 2019)

   Invitasjon til møte i den politiske kontaktgruppa.

   Les brevet (pdf)

   Oppsummering av møtet (pdf)

  • Referat fra møte 21.01.2019 i styringsgruppen for NTP 2022-2033 (21. januar 2019)