Nasjonal transportplan 2022–2033: Innkalling til møte 14. og 15. september 2020 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033 - med referat

Innkalling til møte 14. og 15. september 2020 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033.

Les innkallingen (pdf)

Les referat fra møtet (pdf)