Nasjonal transportplan 2022–2033: Innkalling til møte 23. juni 2020 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033 - med referat

Innkalling til møte 23. juni 2020 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033 - med referat

Les innkallingen (pdf)

Les referatet fra dette møtet (pdf)