NTP 2025–2036: Ny Nasjonal transportplan lagt frem 22. mars 2024

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2025–2036 (NTP) ble lagt frem 22. mars 2024. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth presenterte planen samme dag. Presentasjonen kan du se i opptak her.

Nett-tv Ny Nasjonal transportplan legges fram

Se sendingen her

Se sendingen her

Meldingen presenterer regjeringens transportpolitikk og langsiktige plan for utforming av transportsystemet. Det overordnede transportpolitiske målet er «Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i hele landet i 2050.»

Arrangementet ble filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan ses i opptak på denne siden.
Her kan også videofilen lastes ned . Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.