NTP 2025-2036: Kysten har en viktig rolle i Nasjonal transportplan

Regjeringen setter av 34,2 milliarder kroner i den nye nasjonale transportplanen til sjøtransport, havner og farleder. – Gode koblinger mellom sjø og land er viktig for både næringsliv og nasjonal beredskap, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

– Norge har en av verdens lengste kystlinjer. Moderne havner og gode koblinger mellom kyst og vei er viktig for kystsamfunn og næringslivet langs hele kysten, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

– God fremkommelighet og tilstrekkelige dybder i farledene, egnet havneinfrastruktur og gode koblinger mellom sjø og land er også viktig for vår evne til å ta imot allierte forsterkninger og forsyninger ved behov. Når vi styrker kysten bidrar det til å styrke vår forsvarsevne og beredskap, sier Myrseth.

I transportplanen setter regjeringen av penger til utbedring og vedlikehold av farleder og navigasjonsinnretninger, samt styrking av maritime tjenester.

Utbedrer farleder på Vestlandet

– Vi vil ha sikrere ferdsel langs hele kysten, men har sett spesielt til Vestlandet. Utbedringer av farleder skal bidra til å redusere sannsynligheten for ulykker og miljøskadelige utslipp, og bedre fremkommeligheten for skipstrafikken, sier Myrseth.

Regjeringen setter av om lag fem milliarder kroner i første seksårsperiode til utbedring av farleder.

Oppgraderer fiskerihavner i nord

– Fiskerinæringen har behov for oppgraderte havner som kan ta imot større fartøy tilpasset dagens kystflåte, og mange fiskerihavner trenger oppgraderinger raskt. Det er viktig for de som bor og jobber langs kysten, spesielt i nord, sier fiskeri- og havministeren.

I første seksårsperiode (2025-2030) har regjeringen satt av om lag tre milliarder kroner til havneutbedringer som skal øke fremkommeligheten, forbedre effektiviteten og redusere ulykkesrisiko. Tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavnetiltak blir videreført og styrket.

I andre seksårsperiode (2031–2036) vil regjeringen fortsatt støtte opprustingen av fiskerihavner, spesielt i Nord-Norge, og vil utrede nye behov og tiltak i samarbeid med lokale myndigheter.

Nye, større kysttiltak 2025–2030

Fylke

Tiltak

Investering  i millioner

Finnmark

Vardø fiskerihavn

364

Troms

Årviksand fiskerihavn

69

Nordland

Andenes fiskerihavn

800

Nordland

Værøy fiskerihavn

497

Nordland

Røst fiskerihavn

305

Møre og Romsdal

Røyrasundet til Svædet (farledstiltak)

122

Vestland

Skatestraumen – Fåfjorden – Vågsfjorden – Måløy sør (farledstiltak)

154

Vestland

Kalvåg fiskerihavn

146

Vestland

Florø – Frøysjøen (farledstiltak)

124

Rogaland

Nordlig innseiling Haugesund (farledstiltak)

106

Rogaland

Feistein – Tungenes (farledstiltak)

116

Telemark

Gjennomseiling Torsbergrenna (farledstiltak)

170

Østfold

Innseiling Halden (farledstiltak)

106

millioner 2024-kr ekskl. mva.

Pågående, større investeringer som fullføres 2025-2030

Fylke

Tiltak

Investering i millioner

Finnmark

Gamvik fiskerihavn (forskuttering)

72

Finnmark

Kjøllefjord fiskerihavn

217

Troms

Husøy Fiskerihavn

74

Nordland og Troms

Bognes – Tjeldsund – Harstad med innseilinger (farledstiltak)

283

Troms

Engenes fiskerihavn (forskuttering)

41

Nordland

Stamsund – Risøyrenna med gjennomseiling Raftsundet (farledstiltak)

30

Nordland

Innseiling Mo i Rana

66

Vestland

Fosnavåg fiskerihavn (forskuttering)

109

Vestland

Stad skipstunnel

3166

Vestland

Innseiling Florø (farledstiltak)

47

Østfold

Innseiling Borg (farledstiltak)

199

millioner 2024-kr ekskl. mva.

Mulige fiskeri- og farledstiltak i andre seksårsperiode (2031 – 2036)

Fylke

Tiltak

Finnmark

Vadsø

Finnmark

Kiberg

Finnmark

Innseiling Leirpollen (farledstiltak)

Finnmark

Skarsvåg

Finnmark

Havøysund

Finnmark

Sørvær

Finnmark

Hasvik

Troms

Torsvåg

Troms

Brensholmen

Troms

Botnhamn

Nordland

Straumsjøen

Nordland

Ballstad

Trøndelag

Uthaug