Konsesjoner og frekvenstillatelser

Samferdselsdepartementet er sammen med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ”NKOM” (tidligere Post- og teletilsynet) frekvensmyndighet og gir tillatelser til bruk av radiofrekvenser til blant annet mobilkommunikasjon, kringkasting av radio og TV, nød- og sikkerhetskommunikasjon og annen samfunnsviktig kommunikasjon.

Konsesjoner og frekvenstillatelser gitt av Samferdselsdepartementet

Frekvenstillatelser gitt av Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet)