Konsesjoner og frekvenstillatelser

Kommunal- og distriksdepartementet er sammen med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) frekvensmyndighet som gir tillatelser til bruk av radiofrekvenser til blant annet mobilkommunikasjon, kringkasting av radio og TV, nød- og sikkerhetskommunikasjon og annen samfunnsviktig kommunikasjon. Frem til mai 2019 lå dette ansvaret hos Samferdelsdepartementet.

Konsesjoner og frekvenstillatelser gitt av departementet

Frekvenstillatelser gitt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet)