Nasjonal kommunikasjonsmyndighet /Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom)

Et forvaltningsorgan som har til oppgave å administrere det offentlige regelverket på post- og teleområdet og sørge for konkurranseregulering. Fastsetting og oppfølging av forskrifter, tilsyn med aktører på post- og teleområdet, standardisering, tildeling og kontroll med konsesjoner og frekvensforvaltning.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er et eget forvaltningsorgan som har som oppgave å administrere det offentlige regelverket på post- og teleområdet og bidra til at brukerne i Norge får tilgang til gode og rimelige post- og teletjenester.

Post- og teletilsynet skiftet 1. januar 2015 navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Arbeidsområdet omfatter fastsetting og oppfølging av forskrifter, tilsyn med aktører på post- og teleområdet, standardisering, tildeling og kontroll med konsesjoner, konkurranseregulering, frekvensforvaltning, autorisasjon av leverandører og installatører og internasjonalt arbeid på post- og telesektoren.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.nkom.no/