Kontakt Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Besøksadresse:
Akersgata 59, Oslo

Postadresse:
Postboks 8004 Dep
0030 Oslo

Åpningstider:
15.09. til 15.05.: kl. 08.00 - 15.45
15.05. til 15.09.: kl. 08.00 - 15.00

Pressekontakter

Telefon sentralbord: 22 24 90 90

E-post:postmottak@dfd.dep.no 

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova (lov av 19. mai 2006 nr. 16). Det betyr blant annet at alle departementets saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra departementet, som hovedregel er offentlige. Den som ønsker det, kan be om innsyn i departementets saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til departementet med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil disse bli strøket før det gis innsyn i dokumentet. Opplysninger om noens helsetilstand, og opplysninger om at noen er eller har vært pasient, er alltid taushetsbelagte.

Departementet er etter arkivlova (lov av 4. desember 1992 nr. 126) forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra departementet føres opp. Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen blir imidlertid alltid ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi navn og ordinær postadresse.

Motta post fra departementet i Digipost eller e-Boks
I likhet med mange andre offentlige virksomheter sender departementet nå post til din digitale postkasse. Les mer om hvordan du oppretter digital postkasse fra Digipost eller e-Boks på www.norge.no.

Organisasjonsnummer:
932 384 469