Datasentre

Datasentre er fysiske anlegg som brukes til lagring, prosessering og overføring av data. Datasentre omtales ofte som «hjernen» i den digitale infrastrukturen.

Mange kritiske digitale tjenester leveres i dag fra datasentre, og virksomheters avhengigheter til disse øker. Noen eksempler på tjenester som datasentre bærer er mobiltjenester, finanstjenester, helse- og velferdstjenester, transporttjenester, Forsvarets kommunikasjonstjenester og fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon. Volumet av data som blir produsert, prosessert og lagret ved hjelp av datasentre blir stadig større.

Datasenter og bærekraft

Datasentre danner grunnlag for innovasjon og næringsutvikling, og utvikling av nye mer effektive og klimavennlige løsninger og tjenester. Det siste tiåret har datasenternæringen i Norge vokst kraftig. Samtidig har det utviklet seg en debatt om kraftforbruk for datasentre vs. annen industri, samt om sikkerhet i datasentre og manglende verdiskaping fra kryptodatasentre. I lys av dette har departementet hørt et forslag om å regulere datasenternæringen i ny ekomlov, og stille krav til forsvarlig sikkerhet for datasentre. Departementet arbeider også med å revidere den nasjonale datasenterstrategien.

Sikkerhet i datasentre

Nasjonal datasenterkapasitet er viktig også i sikkerhets- og beredskapssammenheng, for å kunne ivareta nasjonal kontroll over viktige data og samfunnsviktige funksjoner. For Norge, som et av verdens mest digitaliserte land, er det viktig å ivareta forsvarlig sikkerhet og beredskap for hele den digitale infrastrukturen. Mange deler av den digitale infrastrukturen har allerede lovregulerte sikkerhetskrav. I forslaget til ny ekomlov er virkeområdet ytterligere utvidet, slik at det omfatter sikkerhets- og beredskapskrav til blant annet datasenter.