Samme pris for mobilbruk på ferie i EU/EØS som hjemme

Tidligere kostet det mer å bruke å bruke mobiltelefonen på reise i Europa enn hjemme i Norge, men fra 15. juni 2017 har det vært samme pris. "Roam like at home" betyr at norske mobilkunder i utgangspunktet ikke trenger å bekymre seg for dyre mobilregninger etter ferier og arbeidsreiser til EU- og EØS-land.

Reglene innebærer at brukerne ikke skal betale ekstra for samtaler, SMS eller datatrafikk når de er på reise i andre EU/EØS-land. Ordningen gir en enklere hverdag for nordmenn på ferie. For abonnement med mye eller ubegrenset datatrafikk inkludert, kan imidlertid mobiloperatøren fastsette en grense for hvor mye som skal brukes i utlandet før abonnenten må betale ekstra, men dette skal operatøren varsle om.

De reduserte prisene er et resultat av et godt samarbeid mellom EU-kommisjonen og medlemslandene for å komme fram til en hensiktsmessig regulering. Innføringen av "roam like at home" er derfor siste steg i en lang prosess hvor EU over en tiårs periode gradvis har regulert prisene ned for bruk av mobiltelefon på reise innenfor EU/EØS. I starten var kun prisene for tale regulert, deretter ble reguleringen utvidet til å omfatte SMS og til slutt datasurfing.

Foreslår maksimalprisregulering på internasjonale samtaler og SMS fra Norge

En EU-forordning innfører maksimalprisregulering av internasjonale samtaler og SMS fra 15. mai 2019 i EU-landene. Det er ikke krav om at Norge tar inn pristaket før forordningen er formelt innlemmet i EØS-avtalen. Av hensyn til norske forbrukere satte regjeringen i desember 2018 fart på arbeidet ved å sende et forslag om endring i ekomloven på høring.

Stortinget behandler nå (april 2019) et lovforslag fra regjeringen. Målet er at maksimalprisreguleringen skal gjelde i Norge fra samme tidspunkt som i EU, eller så nært opptil som mulig.

Forslaget gjelder prisen en norsk forbruker betaler for å ringe eller sende SMS fra Norge til et annet EU- eller EØS-land. Forslaget er altså ikke en del av "roam like at home"-regelverket.   

Formålet med den foreslåtte maksimalprisreguleringen er å beskytte forbrukere mot urimelig høye priser. En undersøkelse har vist at internasjonale telefonsamtaler i gjennomsnitt er tre ganger så dyre som nasjonale telefonsamtaler, mens SMS som blir sendt til et annet land i EU/EØS i gjennomsnitt er dobbel så dyr som en SMS som blir send nasjonalt.

For forbrukere som i dag ikke har inkludert minutt og SMS til andre land i EØS-området i sitt abonnement, vil den foreslåtte maksimalprisreguleringen kunne bidra til mer enn en halvering av minuttprisen til enkelte land.