Samme pris for mobilbruk på ferie i EU/EØS som hjemme

Tidligere kostet det mer å bruke mobiltelefonen på reise i Europa enn hjemme i Norge, men fra 15. juni 2017 har det vært samme pris. "Roam like at home" betyr at norske mobilkunder i utgangspunktet ikke trenger å bekymre seg for dyre mobilregninger etter ferier og arbeidsreiser til EU- og EØS-land.

Reglene innebærer at brukerne ikke skal betale ekstra for samtaler, SMS eller datatrafikk når de er på reise i andre EU/EØS-land. Ordningen gir en enklere hverdag for nordmenn på ferie. For abonnement med mye eller ubegrenset datatrafikk inkludert, kan imidlertid mobiloperatøren fastsette en grense for hvor mye som skal brukes i utlandet før abonnenten må betale ekstra, men dette skal operatøren varsle om.

De reduserte prisene er et resultat av et godt samarbeid mellom EU-kommisjonen og medlemslandene for å komme fram til en hensiktsmessig regulering. Innføringen av "roam like at home" er derfor siste steg i en lang prosess hvor EU over en tiårs periode gradvis har regulert prisene ned for bruk av mobiltelefon på reise innenfor EU/EØS. I starten var kun prisene for tale regulert, deretter ble reguleringen utvidet til å omfatte SMS og til slutt datasurfing.

Gjeldende felleseuropeisk regulering av prisene for internasjonal gjesting utløper 30. juni 2022. Europakommisjonen har fremmet forslag til ny regulering som skal gjelde fra 1. juni 2022. Den foreslåtte reguleringen sikrer "roam like at home" i ti nye år. Det foreslås også nye regler om transparens blant annet om bruk av overtakserte tjenester, tjenestekvalitet og tilgang til nødkommunikasjonstjenester. 

Nkom sin informasjonsside: Internasjonal gjesting (roaming) - Nkom

Maksimalprisregulering på internasjonale samtaler og SMS fra Norge

1. juli 2019 ble det innført maksimalprisregulering av internasjonale samtaler og SMS i Norge, både fra fastnett og mobilnett. 

Reguleringen gjelder prisene norske forbrukere betaler for å ringe eller sende SMS fra Norge til et annet EU-eller EØS-land, i motsetning til priser for internasjonal gjesting som starter i utlandet. Maksimalprisreguleringen er dermed ikke en del av "roam like at home"- regelverket. 

Formålet med maksimalprisreguleringen er å beskytte forbrukere mot urimelig høye priser for samtaler og SMS.