DMA og DSA

EU vedtok høsten 2022 en ny og banebrytende lovpakke for regulering av digitale plattform-selskaper. Pakken består av forordning om digitale markeder (DMA) og forordning om digitale tjenester (DSA).

DMA

DMA skal gjøre konkurransen mellom store og små plattformer som tilbyr tjenester på internett mer rettferdig og skape større mangfold i markedet. DMA innfører harmoniserte regler som skal sikre åpne og rettferdige digitale markeder i EU.  Målet er å tøyle det man ofte kaller «portvoktere». Det vil si de aller største tek-selskapene, som blant andre Meta, Google, Microsoft og Apple. Det etableres et sett med objektive kriterier for å kvalifisere de store digitale plattformene som portvoktere. DMA omfatter portvokters sentrale plattformtjeneste som tilbys eller leveres til virksomheter som er etablert i EU, eller til sluttbrukere som er etablert eller befinner seg i EU. DMA gjelder dermed uavhengig av hvor portvokter hører hjemme. 

Det legges opp til en konkurranserettslig forhåndsregulering (ex ante) som pålegger plikter på portvokterne. Plikter kan pålegges før portvokterne utviser konkurranseskadelig adferd, det er nok at portvokteren er i en situasjon som gjør at den kan utnytte sin posisjon i markedet. Portvokterne skal blant annet ikke kunne sammenstille data på tvers av ulike tjenester eller plattformer uten eksplisitt samtykke fra brukerne, favorisere egne produkter og tjenester på plattformene sine, gi egne varer og tjenester bedre rangering enn tilsvarende varer og tjenester som tilbys av tredjeparter på portvokters plattform, hindre at sluttbruker inngår avtaler med tilbydere utenfor deres plattform eller hindre at sluttbruker avinstallerer forhåndsinstallerte programvare eller apper. 

Portvoktere skal blant annet ha en plikt til å gi tredjeparter mulighet til å interagere med portvokters egne tjenester i nærmere angitte situasjoner, gi næringslivskunder tilgang til de data de selv genererer ved å bruke portvokters plattform, gi selskap som annonserer på plattformen tilgang til de verktøy og den informasjon som er nødvendig for at forlag og annonsører kan foreta sine egne selvstendige kontroller av annonser som vises på plattformen og gi næringslivskunder mulighet til å promotere egne tilbud og inngå kontrakter med egne kunder utenfor portvokters plattform.

 

DSA

DSA regulerer internettaktører, inkludert digitale plattformer som f.eks. digitale markedsplasser, sosiale medier, plattformer som tilbyr deling av innhold, appbutikker og reise- og innkvarteringsplattformer. Formålet er å forebygge ulovlige og skadelige aktiviteter på internett og spredning av desinformasjon. DSA skal sikre et tryggere internett for brukerne, beskytte fundamentale rettigheter og skape et åpent og rettferdig miljø for digitale platt­former. Nasjonale tilsynsmyndigheter skal få mer innsyn i hvordan selskapene opererer og i hvordan de bruker og behandler data og risiko. DSA stiller krav som skal sikre større transparens om adferds­basert markedsføring. Brukerne skal motta informasjon om reklamen de ser på plattformene, blant annet klar og tydelig informasjon om at det er reklame, om og hvorfor en reklame er spesielt rettet mot dem, hvem som står bak og hvem som har betalt for reklamen.  DSA inneholder et forbud mot målretting av reklame mot barn og unge, og et forbud mot målretting basert på sensitive opplysninger (f.eks. legning, etnisitet og religion).

DSA inkluderer et nytt forbud mot såkalt «dark patterns», eller manipulativt design. Det skal hindre at selskaper gjennom utforming av nettsider skal kunne lure folk til å samtykke til noe de egentlig ikke vil. DSA inneholder også regler om transparens og ansvarliggjøring av plattformene, herunder hvordan de bruker algoritmer i moderering av innhold. Veldig store plattformer og veldig store søkemotorer skal foreta risikoanalyser hvor de identifiserer, analyser og vurderer systemiske risiko ved tjenesten, inkludert hvordan algoritmer brukes i tjenesten. Veldig store plattformer og veldig store søkemotorer som bruker anbefalingssystemer, skal tilby brukerne alternative anbefalingssystemer som ikke er basert på profilering av brukeren.

 

Status

DSA trådte i EU i kraft 16. november 2022 og skal gjelde for alle digitale plattformer fra 17. februar 2024. Kommisjonen pekte 25. april i år ut i alt 19 veldig store plattformer og veldig store søkemotorer (mer enn 45 millioner unike månedlige brukere). Disse har allerede siden slutten av august vært underlagt regelverket.

DMA trådte i EU i kraft 1. november 2022 og skal gjelde fra 2. mai 2024. Kommisjonen pekte 6. september i år ut seks portvoktere (Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta og Microsoft) med til sammen 22 sentrale plattform­tjenester. De seks portvokterne skal innen 6. mars 2024 overholde alle forpliktelser som følger av forordningen.

 

Nasjonal prosess

DSA og DMA anses som EØS-relevante og for tiden til vurdering i EFTA-landene for innlemmelse i EØS-avtalen.