Film og medier

Norsk mediepolitikk skal sørge for en åpen og mangfoldig utveksling av nyheter, informasjon og synspunkter fra alle deler av samfunnet. Norsk film skal være et mangfold av norsk språk, kultur og samfunnsforhold, som har høy kvalitet og som utfordrer og når et stort publikum både i Norge og internasjonalt.

Hånd med mikrofon

Kringkasting

Med kringkasting menes utsending av radio eller tv hvor det sentrale er at sendingene kan mottas direkte og samtidig av allmennheten. Med audiovisuelle bestillingstjenester menes blant annet en tjeneste hvor hovedformålet er å tilby programmer som kan ses på et tidspunkt seeren selv velger.

Faksimiler fra nettaviser

Mediepolitikk

Statens overordnede ansvar på medieområdet er å fremme ytringsfrihet og demokrati ved å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale, i tråd med grunnlovens § 100.

Filmfotograf med kamera.

Filmpolitikk

Film og andre audiovisuelle produksjoner er viktige kulturelle kommunikasjonsmidler og kunstneriske uttrykksformer. Regjeringen vil legge til rette for at det produseres audiovisuelt innhold på norsk og samisk av høy kvalitet som er tilgjengelig for et bredt publikum.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Journalistane Siri Kleiven Strøm og Arill Riise i TV 2 står saman med blomer, diplom og kunstverk. Foto: Magni Øvrebotten/NRK

Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar til Siri Kleiven Strøm og Arill Riise i TV 2

31.05.2021: Nyhendeankera Siri Kleiven Strøm og Arill Riise i TV 2 får Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar for 2021.

NRK-logo. Foto: BF Sandnes/Scanstockphoto.com

NRKs hovedkontor til Ensjø

18.05.2021: NRKs generalforsamling har i dag godkjent NRKs kjøp av tomt på Ensjø i Bydel Gamle Oslo for bruk til nytt hovedkontor for NRK.

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2021

Regjeringa foreslår å auke insentivordninga til 100 millionar kroner

11.05.2021: Regjeringa foreslår å auke tilsegnsfullmakta til nye prosjekt under insentivordninga for film- og serieproduksjonar innanfor ei samla ramme på 100 millionar kroner. Norsk filminstitutt vil lyse ut midla i ein ny søknadsrunde i 2021.

Nett-tv

Raja, Wessel-Aas og Ropstad.

Raja og Ropstad mottok utredning om barn og medier

15.03.2021: I dag, 15. mars, overleverte Medieskadelighetsutvalget sin utredning om beskyttelse av barn mot skadelig medieinnhold på elektroniske plattformer til kultur- og likestillingsministeren og barne- og familieministeren.

Visualisering av koronaviruset

Koronapandemien:

Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

Kontakt

Medie- og kunstavdelinga

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo