Film og medier

Regjeringen har som mål å styrke norske medier og legge til rette for at alle grupper i samfunnet har et godt medietilbud. Medier er en forutsetning for ytringsfrihet og demokrati og behovet for troverdige, redaktørstyrte medier av høy kvalitet er større enn noen gang. Regjeringen ønsker også å styrke den regionale filmsatsingen, øke produksjonsmidlene til norsk film og gjennomgå filminsentivordningen for å sikre flere filmproduksjoner i Norge.

Gutt sitter foran pc-skjerm og smiler mot kameraet. Vi ser flere barn i bakgrunnen som også sitter foran PC-skjermer.

Ny strategi for dataspillpolitikken

Pressemelding 14.12.2023

Torsdag 14. desember la kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery frem «Tid for spill – regjeringens dataspillstrategi 2024-2026» på barnebiblioteket Deichman Biblo Holmlia i Oslo.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og sjefsredaktør i TV 2 Olav T. Sandnes signerer den nye avtalen, stående ved et høyt kafébord med blå vegg bak hvor det står "Sammen skaper vi øyeblikkene".

Staten og TV 2 inngår avtale om kommersiell allmennkringkasting for en ny periode

Pressemelding 30.11.2023

– I en krevende og urolig tid med økende desinformasjon, trenger vi sterke og seriøse nyhetsformidlere. Jeg er derfor glad for at TV 2 påtar seg oppdraget som kommersiell allmennkringkaster for en ny periode, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Hånd med mikrofon

Kringkasting

Artikkel

Med kringkasting menes utsending av radio eller tv hvor det sentrale er at sendingene kan mottas direkte og samtidig av allmennheten. Med audiovisuelle bestillingstjenester menes blant annet en tjeneste hvor hovedformålet er å tilby programmer som kan ses på et tidspunkt seeren selv velger.

Faksimiler fra nettaviser

Mediepolitikk

Artikkel

Mediene er en forutsetning for ytringsfrihet og demokrati.

En gutt spiller dataspill

Film- og dataspillpolitikk

Artikkel

Film, dataspill og andre audiovisuelle produksjoner er viktige kunstneriske uttrykksformer som bidrar til den offentlige samtalen i Norge. Filmbransjen og markedet for audiovisuelle produksjoner er i sterk endring, blant annet som følge av digitalisering, globale aktørers inntreden og påfølgende endringer i konsum.

Playmobil-figur står foran en mobil med ulike ikoner for sosiale medier

Teknologiplattformene og demokratiet

Artikkel

Internett har blitt ein sentral arena for offentleg samtale, for spreiing av kvalitetsjournalistikk og tilgang på kultur. Samtidig har globale teknologiplattformer fått stor innverknad på den demokratiske samtalen i Noreg.

Mer om film og medier

Kontakt

Medie- og kunstavdelinga

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo