Film og medier

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Norsk mediepolitikk skal sørge for en åpen og mangfoldig utveksling av nyheter, informasjon og synspunkter fra alle deler av samfunnet. Norsk film skal være et mangfold av norsk språk, kultur og samfunnsforhold, som har høy kvalitet og som utfordrer og når et stort publikum både i Norge og internasjonalt.

Hånd med mikrofon

Kringkasting

Med kringkasting menes utsending av radio eller tv hvor det sentrale er at sendingene kan mottas direkte og samtidig av allmennheten.

Faksimiler fra nettaviser

Mediepolitikk

Statens overordnede ansvar på medieområdet er å fremme ytringsfrihet og demokrati ved å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale, i tråd med grunnlovens § 100.

Filmfotograf med kamera.

Filmpolitikk

Film og andre audiovisuelle produksjoner er viktige kulturelle kommunikasjonsmidler og kunstneriske uttrykksformer. Regjeringen vil legge til rette for at det produseres audiovisuelt innhold av høy kvalitet som er tilgjengelig for et bredt publikum.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde. Nærbilde av filmkamera forfra, med mann som holder i kameraet i bakgrunnen.

Invitasjon til seminar:

Kampen for tilværelsen. Hvordan sikre norsk audiovisuelt innhold i framtiden?

Kulturministeren inviterer til seminar om medfinansiering på filmfeltet 21. mars 2017

Nett-tv

Se sendingen her

Mediemangfaldsutvalet leverte NOU:

"Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne."

I dag tok kulturminister Linda Hofstad Helleland imot NOU 2017:7 «Det norske mediemangfoldet. En styrket mediepolitikk for borgerne» frå Mediemangfaldsutvalet ved utvalsleiar Knut Olav Åmås.

Annonse for Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar 2017

Utlysing av nynorskprisen for journalistar

Kven som skal få Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar kan du vere med på å bestemme!

Flere saker om Film og medier

Dokumenter

Meld. St. 14 (2016-2017)

Kommersiell allmennkringkasting

I meldinga vurderer Kulturdepartementet om det er behov for statlege verkemiddel for å sikre kommersiell allmennkringkasting, og kva for tiltak som eventuelt eigner seg for dette.

Meld. St. 15 (2016-2017)

Meld. St. 15 (2016–2017)

I meldinga fremmar regjeringa forslag til framtidig finansiering av NRK.

Kontakt

Medieavdelinga

Telefon: 22 24 80 07
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.