Film og medier

Norsk mediepolitikk skal sørge for en åpen og mangfoldig utveksling av nyheter, informasjon og synspunkter fra alle deler av samfunnet. Norsk film skal være et mangfold av norsk språk, kultur og samfunnsforhold, som har høy kvalitet og som utfordrer og når et stort publikum både i Norge og internasjonalt.

Hånd med mikrofon

Kringkasting

Med kringkasting menes utsending av radio eller tv hvor det sentrale er at sendingene kan mottas direkte og samtidig av allmennheten. Med audiovisuelle bestillingstjenester menes blant annet en tjeneste hvor hovedformålet er å tilby programmer som kan ses på et tidspunkt seeren selv velger.

Faksimiler fra nettaviser

Mediepolitikk

Høringsfristen er 23. februar 2018. Departementet vil legge frem et lovforslag for Stortinget så raskt som mulig etter dette.

Filmfotograf med kamera.

Filmpolitikk

Film og andre audiovisuelle produksjoner er viktige kulturelle kommunikasjonsmidler og kunstneriske uttrykksformer. Regjeringen vil legge til rette for at det produseres audiovisuelt innhold på norsk og samisk av høy kvalitet som er tilgjengelig for et bredt publikum.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Kulturminister Trine Skei Grande på scenen under åpningen av Nordiske Mediedager 2018 i Bergen.

Revidert nasjonalbudsjett:

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter

I revidert nasjonalbudsjett for 2018 varsler regjeringen at den tar sikte på å innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter.

""

Revidert nasjonalbudsjett:

16 millionar meir til film

I revidert nasjonalbudsjett for 2018 foreslår regjeringa å auke løyvinga til filmfondet med 16 millionar kroner. Dermed opphevar regjeringa kuttet i budsjettforliket for 2018.

Nærbilde av mikrofon med TV2-logo.

Informasjon om kunngjøring og arbeid med ny kommersiell allmennkringkaster

Ved fristens utløp hadde Kulturdepartementet mottatt søknad fra TV2 AS. Les mer om prosessen her.

Alle saker om Film og medier

Dokumenter

Høring:

Forslag til ny medieansvarslov

Høringsfristen er 10. september.

Kontakt

Medieavdelinga

Telefon: 22 24 80 07
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo