Film og medier

Norsk mediepolitikk skal sørge for en åpen og mangfoldig utveksling av nyheter, informasjon og synspunkter fra alle deler av samfunnet. Norsk film skal være et mangfold av norsk språk, kultur og samfunnsforhold, som har høy kvalitet og som utfordrer og når et stort publikum både i Norge og internasjonalt.

Hånd med mikrofon

Kringkasting

Med kringkasting menes utsending av radio eller tv hvor det sentrale er at sendingene kan mottas direkte og samtidig av allmennheten. Med audiovisuelle bestillingstjenester menes blant annet en tjeneste hvor hovedformålet er å tilby programmer som kan ses på et tidspunkt seeren selv velger.

Faksimiler fra nettaviser

Mediepolitikk

Høringsfristen er 23. februar 2018. Departementet vil legge frem et lovforslag for Stortinget så raskt som mulig etter dette.

Filmfotograf med kamera.

Filmpolitikk

Film og andre audiovisuelle produksjoner er viktige kulturelle kommunikasjonsmidler og kunstneriske uttrykksformer. Regjeringen vil legge til rette for at det produseres audiovisuelt innhold på norsk og samisk av høy kvalitet som er tilgjengelig for et bredt publikum.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Bilde av en laptop i sanden på en strand

Neste sommer kan du bruke TV-abonnementene dine i utlandet

Kulturdepartementet foreslår endringer som skal sikre norske forbrukeres tilgang til nettbaserte innholdstjenester som Netflix, TV 2 Sumo og HBO, selv om man reiser utenlands. Nå sendes forslag om hvordan portabilitetsforordningen kan gjennomføres ut på høring.

Foto av sendetårn med blå himmel i bakgrunnen.

Avtale med Norges televisjon sikrer formidling av TV-signaler og flere frekvensressurser til mobilt bredbånd og 5G

Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet har signert en avtale med Norges televisjon (NTV). Avtalen innebærer at kringkastingstjenester (TV-signaler) fortsatt formidles i bakkenettet frem til NTVs konsesjon utløper sommeren 2021. I tillegg sikrer avtalen at frekvensene i 700 MHz-båndet kan brukes til mobilkommunikasjon og etterhvert 5G fra 1. november 2019.

Nærbilde av mikrofon med TV2-logo.

Informasjon om kunngjøring og arbeid med ny kommersiell allmennkringkaster

Ved fristens utløp hadde Kulturdepartementet mottatt søknad fra TV2 AS. Les mer om prosessen her.

Alle saker om Film og medier

Dokumenter

Høring:

Forslag til ny medieansvarslov

Høringsfristen er 10. september.

Kontakt

Medieavdelinga

Telefon: 22 24 80 07
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo