Film og medier

Norsk mediepolitikk skal sørge for en åpen og mangfoldig utveksling av nyheter, informasjon og synspunkter fra alle deler av samfunnet. Norsk film skal være et mangfold av norsk språk, kultur og samfunnsforhold, som har høy kvalitet og som utfordrer og når et stort publikum både i Norge og internasjonalt.

Hånd med mikrofon

Kringkasting

Med kringkasting menes utsending av radio eller tv hvor det sentrale er at sendingene kan mottas direkte og samtidig av allmennheten. Med audiovisuelle bestillingstjenester menes blant annet en tjeneste hvor hovedformålet er å tilby programmer som kan ses på et tidspunkt seeren selv velger.

Faksimiler fra nettaviser

Mediepolitikk

Statens overordnede ansvar på medieområdet er å fremme ytringsfrihet og demokrati ved å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale, i tråd med grunnlovens § 100.

Filmfotograf med kamera.

Filmpolitikk

Film og andre audiovisuelle produksjoner er viktige kulturelle kommunikasjonsmidler og kunstneriske uttrykksformer. Regjeringen vil legge til rette for at det produseres audiovisuelt innhold på norsk og samisk av høy kvalitet som er tilgjengelig for et bredt publikum.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Nett-tv

Raja, Wessel-Aas og Ropstad.

Raja og Ropstad mottok utredning om barn og medier

15.03.2021: I dag, 15. mars, overleverte Medieskadelighetsutvalget sin utredning om beskyttelse av barn mot skadelig medieinnhold på elektroniske plattformer til kultur- og likestillingsministeren og barne- og familieministeren.

Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt er i gang med kartlegging av koronapandemiens konsekvenser

15.03.2021: 1. februar 2021 fikk Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt i oppdrag å se på konsekvensene covid-19-pandemien har hatt på kultursektoren og hvilke virkemidler vi har for å bidra til gjenoppbygging.

Utlysingsplakat for nynorskprisen med bilete av vinnar frå 2020 Eivind Molde og juryleiar Solveig Barstad.

Kven skal vinne Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar 2021?

12.03.2021: Fram til 5. april kan du føreslå kandidatar til Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar. Prisen skal fremje bruk av nynorsk i media.

Fire barn sitter med nettbrett og mobil i en sofa.

Varsler nasjonal strategi for trygg digital oppvekst

09.02.2021: I forbindelse med markeringen av Safer Internet Day, varsler regjeringen en samordning og styrking av den offentlige innsatsen for å trygge barn og unges digitale liv.

Visualisering av koronaviruset

Koronapandemien:

Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

Kontakt

Medie- og kunstavdelinga

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo