Kultur, idrett og frivillighet

Film og medier

Regjeringen har som mål å styrke norske medier og legge til rette for at alle grupper i samfunnet har et godt medietilbud. Medier er en forutsetning for ytringsfrihet og demokrati og behovet for troverdige, redaktørstyrte medier av høy kvalitet er større enn noen gang. Regjeringen ønsker også å styrke den regionale filmsatsingen, øke produksjonsmidlene til norsk film og gjennomgå filminsentivordningen for å sikre flere filmproduksjoner i Norge.

Hånd med mikrofon

Kringkasting

Med kringkasting menes utsending av radio eller tv hvor det sentrale er at sendingene kan mottas direkte og samtidig av allmennheten. Med audiovisuelle bestillingstjenester menes blant annet en tjeneste hvor hovedformålet er å tilby programmer som kan ses på et tidspunkt seeren selv velger.

Faksimiler fra nettaviser

Mediepolitikk

Statens overordnede ansvar på medieområdet er å fremme ytringsfrihet og demokrati ved å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale, i tråd med grunnlovens § 100.

Filmfotograf med kamera.

Filmpolitikk

Film og andre audiovisuelle produksjoner er viktige kulturelle kommunikasjonsmidler og kunstneriske uttrykksformer. Film- og mediebransjen er i kontinuerlig utvikling, blant annet som følge av den digitale utviklingen. Statens virkemidler på området må utformes så de bidrar til en innovativ og konkurransedyktig film- og mediebransje i takt med de endrede utfordringene i bransjen.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Invitasjon til markedsdialog – kunngjøring av ny avtale om kommersiell allmennkringkasting på TV

25.11.2022

Kultur- og likestillingsdepartementet har varslet at det vil kunngjøres en avtale om kommersiell allmennkringkasting på TV for perioden 1. januar 2024 til 31. desember 2031.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Statsbudsjettet 2023:

Meir pengar til film og dataspel

06.10.2022

– Eit sterkt film- og dataspeltilbod gjer at vi får tilgang til gode kulturopplevingar av høg kvalitet. Dataspel og film er viktig for folk og derfor prioriterer vi feltet - sjølv i eit vanskeleg budsjettår, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Statsbudsjettet 2023:

Mediemangfald og meir føreseielege rammer for media

06.10.2022

– Når vi legg fram statsbudsjettet for 2023, gjer vi samtidig noko for første gong, nemleg å legge fram rammene for norsk mediepolitikk dei neste fire åra, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Illustrasjonsbilde av filmproduksjon

Vil gjøre det lettere for britiske filmer å kvalifisere for insentivordningen

28.09.2022

– Britene er knallgode på film og vi vil ha flere av deres filmproduksjoner til Norge. Det er bra norgesreklame, bra for lokalt næringsliv og ikke minst tilfører det norsk filmbransje kunnskap og arbeidsplasser, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Nærbilde av TV-skjerm med meny med ulike strømmetjenester.

Medfinansieringsplikt for strømmetjenester på høring

16.09.2022

– Vi vil at de store strømmetjenestene skal bidra til å skape flere norske filmer og serier. Det er viktig for å ta vare på det kulturelle mangfoldet og norsk språk, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kontakt

Medie- og kunstavdelinga

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo