Høring - endringer i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Noen av endringene er hovedsakelig av teknisk karakter. I tillegg foreslås det at noen beløpsgrenser justeres i tråd med prisveksten, samt at Svalbard skal inngå i § 12 om dobbelt grunntilskudd.

Status: På høring

Høringsfrist: 28.06.2024

Vår ref.: 24/405

Høringsbrev - forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier.

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill, også de som ikke er på listen over høringsinstanser. Vi ber om at den enkelte høringsinstans videreformidler informasjon om høringen til andre berørte organer, organisasjoner osv.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Høringsfristen er 28. juni 2024.

Endringene som foreslås er betinget av godkjennelse fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

 

Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør

 

Adrian Sævereid Netteland
rådgiver

Abelia

Agder fylkeskommune

Akershus fylkeskommune

Aller Media AS

Altibox AS

Amedia

ANFO Annonsørforeningen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Barnevakten

Bauer Media Group

Bergen mediaby - Media City Bergen

Buskerud fylkeskommune

Dag og Tid

Dagbladet Dagen AS

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Discovery Networks Norway

Energidepartementet

Fagmedia AS

Fagpressen

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvarsdepartementet

Fritt Ord

Hamar Media AS

Hegnar Media AS

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Høgskulen i Volda

IKT Norge

Innlandet fylkeskommune

Innovasjon Noreg

Universitetet i Bergen Institutt for informasjons- og medievitenskap

Institutt for journalistikk

Universitetet i Oslo Institutt for medier og kommunikasjon

Justis- og beredskapsdepartementet

Kabel Norge

Klassekampen

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kopinor

Kristen Mediaallianse drift AS/Norge I DAG

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kulturdirektoratet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mediebedriftenes Landsforening

Mediehuset Minerva AS

Medieklagenemnda

Medier og Ledelse AS

Medier24 AS

Medietilsynet

Mentor Medier AS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

NHST Media Group

Nordland fylkeskommune

Noregs Mållag

Norges handelshøyskole

Norges televisjon AS

Norsk IP-TV forbund

Norsk Journalistlag

Norsk lokalradioforbund

Norsk medieforskerlag

Norsk PEN

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Rikskringkasting AS

Norsk Tidsskriftforening

Norwaco

NRK Nynorsk mediesenter

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo kommune

Polaris media

Riksmålsforbundet

Rogaland fylkeskommune

Sálas

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Schibsted ASA

Språkrådet

Telemark fylkeskommune

Telenor ASA

Telia Norge AS

Tro & Medier

Troms fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Trønder-avisa AS

TV 2 AS

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Universitetet i Trondheim

Utenriksdepartementet

Vestfold fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viaplay Group Norway AS

Virke Produsentforeningen

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Østfold fylkeskommune