Film og medier

Beskyttelse mot skadelig innhold

Den teknologiske utviklingen har ført til en kraftig økning i tilbudet og tilgjengeligheten av audiovisuelt innhold. Når audiovisuelle medier får en stadig større plass i barns liv, øker også risikoen for å komme i kontakt med innhold som kan være skadelig.

Barn og unges rett til beskyttelse mot innhold som kan være skadelig for deres velbefinnende følger direkte av Barnekonvensjonens artikkel 17, men kan også utledes av Grunnloven § 100, jf at det er gjort unntak fra forbudet mot forhåndssensur for tiltak som er nødvendige for å ”å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder”. Målet fremmes gjennom lovgivning og internasjonalt samarbeid.