Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.

Lov 6. februar 2015 nr. 7

Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder.

Se loven på lovdata.no