Visuell kunst

Dette feltet dekker billedkunst, kunsthåndverk, kunst i offentlige rom, arkitektur, design, statlig forsikring av utenlandske utstillinger i Norge og kunstnerøkonomi. I tillegg faller regelverket knyttet til innførsel og utførsel av kulturgjenstander, tilbakeføring av ulovlig innførte kulturgjenstander, samt oppfølging av relevante internasjonale konvensjoner og avtaler inn under dette ansvarsområdet.

Illustrasjonsbilde, utsnitt av gammel statue.

Om det visuelle kunstfeltet

Kulturdepartementet ivaretar det statlige engasjementet på dette området ved bevilgninger til institusjoner og tiltak. I tillegg forvalter Norsk kulturråd prosjektmidler og ulike støtteordninger for aktører innenfor det visuelle kunstfeltet.

Illustrasjonsbilde; en dame jobber med leire.

Kunstnerøkonomien

Innenfor kunstnerpolitikken omfatter departementets arbeidsområder en rekke kunstnerpolitiske virkemidler. To viktige kategorier er juridiske og økonomiske virkemidler.

Nærbilde av en hånd som holder steinøksa. Steinøksa mangler skaft, det er bare øksehodet, en skafthulløks av bergart.

Kulturkrim

Om ulovlig handel med kulturgjenstander

Aktuelt nå

""

Statsbudsjettet 2018

Styrker Norsk kulturråd og Kreativt Norge med 12 millioner kroner

Regjeringen tar strukturelle grep for å styrke sektorens bærekraft og gi rom for mer skapende virksomhet. I 2017 fikk Norsk kulturråd i oppdrag å etablere Kreativt Norge i Trondheim og to tilskuddsordninger for enkeltkunstnere og støtteapparatet rundt de skapende kunstnerne i hele landet. Det foreslås å trappe opp satsingen med en økt bevilgning på 12 millioner kroner og et utvidet oppdrag som også retter seg til kulturinstitusjonene.

Nærbilde av et informasjonsskilt ved Blaafarveværket

Blaafarveverket mottar 50 000 kroner i gaveforsterkning

Kulturdepartementet tildeler et tilskudd på 50.000 kroner i gaveforsterkning til Blaafarveverket i Buskerud. Tilskuddet er basert på en pengegave på 200 000 kroner fra Stiftelsen Uni.

Museumsdirektøren og kulturministeren ved siden av Buddha-statuen på Kunsthistorisk museum i Oslo.

Bringer stjålet kulturskatt tilbake til Myanmar

Ulovlig handel med kulturskatter er et globalt problem og bidrar til å finansiere internasjonal kriminalitet. – Det er en glede for Norge å levere en skulptur tilbake til myndighetene i Myanmar. Med dette ønsker vi å være et eksempel til etterfølgelse, sier utenriksminister Børge Brende.

Alle saker om Visuell kunst

Dokumenter

Meld. St. 23 (2011–2012)

Visuell kunst

I denne meldingen anvendes begrepet Visuell kunst i betydningen billedkunst og kunsthåndverk, og inkluderer også til dels design og arkitektur og Kulturdepartementets forvaltningsansvar innenfor design og arkitektur.

Rapport:

Evaluering av statens fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO)

Denne rapporten utgjør sluttleveransen fra evalueringen av statens fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO) som er gjennomført på oppdrag fra Kulturdepartementet i perioden juli 2014 til januar 2015.

Kontakt

Kunst- og museumsavdelinga

Telefon: 22 24 80 01
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen