Kultur, idrett og frivillighet

Visuell kunst

Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor visuell kunst; blant annet billedkunst, kunsthåndverk og kunst i offentlige rom.

Illustrasjonsbilde av mennesker på galleri. Foto: Jessica Pamp/Unsplash.

Det visuelle kunstfeltet

Artikkel

Kultur- og likestillingsdepartementet ivaretar det statlige engasjementet på dette området ved bevilgninger til institusjoner og tiltak. I tillegg forvalter Norsk kulturråd prosjektmidler og ulike støtteordninger for aktører innenfor det visuelle kunstfeltet.

Hvordan skaper man en god, levende og tolerant by? Ved bruk av kunst, ifølge Tromsø, pilotkommune for KOROS satsning på kunst og byutvikling. Byromsfestivalen «Ka no?» utforsket de offentlige rommene i Nordbyen i Tromsø med temporære kunstprosjekt. Foto: Annicken Vargel/ KORO

Kunst i offentlige rom - KORO

Artikkel

KORO er departementets underliggende virksomhet på det visuelle kunstområdet.