Visuell kunst

Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor visuell kunst; blant annet billedkunst, kunsthåndverk og kunst i offentlige rom.

Illustrasjonsbilde av mennesker på galleri. Foto: Jessica Pamp/Unsplash.

Det visuelle kunstfeltet

Artikkel

Kultur- og likestillingsdepartementet ivaretar det statlige engasjementet innenfor visuell kunst ved bevilgninger til kunstmuseer og lignende institusjoner. I tillegg har Norsk kulturråd prosjektmidler og ulike støtteordninger for kunstnere og arrangører innenfor det visuelle kunstfeltet.

Hvordan skaper man en god, levende og tolerant by? Ved bruk av kunst, ifølge Tromsø, pilotkommune for KOROS satsning på kunst og byutvikling. Byromsfestivalen «Ka no?» utforsket de offentlige rommene i Nordbyen i Tromsø med temporære kunstprosjekt. Foto: Annicken Vargel/ KORO

KORO - Kunst i offentlege rom / Kunst i offentlige rom

Ekstern verksemd

KORO - Kunst i offentlege rom er staten sitt fagorgan for kunst i offentlege rom, og er organisert som ein statleg etat under Kultur- og likestillingsdepartementet.