Visuell kunst

Dette feltet dekker billedkunst, kunsthåndverk, kunst i offentlige rom, arkitektur, design, statlig forsikring av utenlandske utstillinger i Norge og kunstnerøkonomi. I tillegg faller regelverket knyttet til innførsel og utførsel av kulturgjenstander, tilbakeføring av ulovlig innførte kulturgjenstander, samt oppfølging av relevante internasjonale konvensjoner og avtaler inn under dette ansvarsområdet.

Illustrasjonsbilde, utsnitt av gammel statue.

Om det visuelle kunstfeltet

Kulturdepartementet ivaretar det statlige engasjementet på dette området ved bevilgninger til institusjoner og tiltak. I tillegg forvalter Norsk kulturråd prosjektmidler og ulike støtteordninger for aktører innenfor det visuelle kunstfeltet.

Illustrasjonsbilde; en dame jobber med leire.

Kunstnerøkonomien

Innenfor kunstnerpolitikken omfatter departementets arbeidsområder en rekke kunstnerpolitiske virkemidler. To viktige kategorier er juridiske og økonomiske virkemidler.

Buddha-skulptur fra 1800-tallet

Ulovlig handel med kulturgjenstander

Ulovlig omsetning av kulturgjenstander som er stjålet fra museer eller er plyndret fra utgravningssteder er et voksende internasjonalt problem. Særlig utsatt er land som befinner seg i konfliktsituasjoner eller er rammet av naturkatastrofer.

Aktuelt nå

Gruppebilde med adm.dir. i NiT Berit Rian, dir. i Kulturrådet Kristin Danielsen, kulturminister Linda Hofstad Helleland, rektor NTNU Gunnar Bovim og adm.dir. Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth.

Kreativt Norge skal ligge i Trondheim

- I Trondheim er det eit sterkt miljø knytta til NTNU og ny teknologi. Ved å legge Kreativt Norge i Trondheim sikrar vi at dei ulike fagmiljøa raskt bidrar saman til å etablere eit vitalt kontor for kulturell og kreativ næring, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland. Kulturministeren gjorde i dag kjent at Norsk Kulturråd sitt kontor Kreativt Norge skal ligge i Trondheim.

Fra forestillingen Romeo og Julie på Den norske opera & ballett.

12 millioner i gaveforsterkningstilskudd til 19 kunst- og kulturinstitusjoner i Oslo

En rekke kulturinstitusjoner får i disse dager utbetalinger fra Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning. Gaver på til sammen nær 48 millioner kroner utløser gaveforsterkningstilskudd på til sammen 12 millioner kroner til 19 kunst- og kulturinstitusjoner i Oslo.

Redskap som ble funnet på Hardangervidda

Tilbakelevering av kulturgjenstand til Norge

For en tid tilbake tok en nederlandsk arkeolog et tilvirket redskap og annet gammelt gevirmateriale som han hadde funnet på et vernet kulturområde på Hardangervidda med seg hjem til Nederland.

Flere saker om Visuell kunst

Dokumenter

Meld. St. 23 (2011–2012)

Visuell kunst

I denne meldingen anvendes begrepet Visuell kunst i betydningen billedkunst og kunsthåndverk, og inkluderer også til dels design og arkitektur og Kulturdepartementets forvaltningsansvar innenfor design og arkitektur.

Rapport:

Evaluering av statens fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO)

Denne rapporten utgjør sluttleveransen fra evalueringen av statens fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO) som er gjennomført på oppdrag fra Kulturdepartementet i perioden juli 2014 til januar 2015.

Kontakt

Kunst- og museumsavdelinga

Telefon: 22 24 80 01
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo