Det visuelle kunstfeltet

Kulturdepartementet ivaretar det statlige engasjementet på dette området ved bevilgninger til institusjoner og tiltak. I tillegg forvalter Norsk kulturråd prosjektmidler og ulike støtteordninger for aktører innenfor det visuelle kunstfeltet.

Bevilgningene til institusjoner og tiltak er omtalt i Kulturdepartementets budsjett under kapittel 322 Bygg og offentlige rom, kapittel 320 Norsk kulturråd, post 74 Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m., post 75 Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m. og kapittel 328 Museer m.m.

Informasjon om utstillingsvederlag - avtale mellom staten og kunstnerorganisasjonene

Visningssteder for visuell kunst

Kulturdepartementet gir støtte til kunstmuseer i det nasjonale museumsnettverket og til en rekke visningssteder for visuell kunst over hele landet, som blant andre Bergen Kunsthall, Kunstnernes Hus, OCA (Office for Contemporary Art Norway), og Norske Billedkunstnere/Statens Kunstutstilling (Høstutstillingen). OCA har ansvar for norsk deltakelse ved Venezia-biennalen og har internasjonal utveksling av samtidskunst som hovedarbeidsområde.

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalmuseet samler og tar vare på, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design.

Arbeidet med å etablere det nye bygget for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen i Oslo, er den mest krevende prosessen innenfor det visuelle kunstfeltet. Det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo skal etter planen åpne for publikum i 2022.