Forsiden

Kulturdirektoratet

Kulturdirektoratet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

Kulturdirektoratet er det nye navnet på tidligere Norsk Kulturråd, navneendringen trådte i kraft fra 1. januar 2022.

Tildelingsbrev og instrukser til Kultur- og likestillingsdepartementets underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter

Nettside: https://www.kulturradet.no/