Kulturdirektoratet

Kulturdirektoratet er en statlig virksomhet som har utviklings- og forvaltningsoppgaver på kulturområdet.

Direktoratet er sekretariat for Kulturrådet, styret for Fond for lyd og bilde og utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. De har i tillegg oppgaver knyttet til nasjonal museumsutvikling, nasjonale minoriteter, forvaltning av tilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner, internasjonalt kultursamarbeid med mer. Kulturdirektoratet skal gjennom sin rolle som kunnskapsprodusent bidra til å gi departementet et godt faglig grunnlag for kulturpolitiske beslutninger. Virksomheten er også nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren.

Kulturdirektoratet het tidligere Norsk Kulturråd, som var navnet både på direktoratet og på armlengdesorganet som har beholdt navnet i kortformen Kulturrådet. Navneendringen trådte i kraft fra 1. januar 2023.

Tildelingsbrev og instrukser til Kultur- og likestillingsdepartementets underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter

Nettside: https://www.kulturdirektoratet.no/