Kontakt Kulturdepartementet

Besøksadresse:
Grubbegata 1, Oslo

Postadresse:
Postboks 8030 Dep,
0030 Oslo

Organisasjonsnummer:
972 417 866

Åpningstider:
kl 0800-1545 (15. september - 14. mai)
kl 0800-1500 (15. mai - 14. september)

Telefon:
Departementenes sentralbord 22 24 90 90

Pressekontakter
Avdelinger
Administrativ ledelse

Personsøk i Depkatalog


E-post:
E-post til postmottak i Kulturdepartementet
E-post til ansatte:
[email protected] eller [email protected]