Forsiden

Kontakt Kultur- og likestillingsdepartementet

Her finner du adresser og telefonnummer og annen kontaktinformasjon til Kultur- og likestillingsdepartementet.

Besøksadresse:
Grubbegata 1, Oslo

Postadresse:
Postboks 8030 Dep,
0030 Oslo

Organisasjonsnummer:
972 417 866

Åpningstider:
kl 0800-1545 (15. september - 14. mai)
kl 0800-1500 (15. mai - 14. september)

Telefon:
Departementenes sentralbord +47 22 24 90 90

Pressekontakter
Avdelinger
Administrativ ledelse

Personsøk i Depkatalog

Departementets personvernerklæring


E-post:
E-post til postmottak i departementet
E-post til ansatte:
fornavn.etternavn@kud.dep.no eller fornavn-mellomnavn.etternavn@kud.dep.no

Vi gjør oppmerksom på at departementet ikke kan besvare henvendelser med sensitive/personlige opplysninger per e-post. Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi fullt navn og ordinær postadresse i din henvendelse til departementet.

Departementet er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven.

Det betyr blant annet at alle departementets saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra departementet, som hovedregel er offentlige.

Den som ønsker det, kan be om innsyn i departementets saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til departementet med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent. Departementet er etter arkivlova forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra departementet føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen blir imidlertid alltid ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.