Pressekontakter i Kulturdepartementet

Kulturdepartementets pressesenter med pressemeldinger, pressekontakter og bildearkiv.

Kommunikasjonsenheten formidler spørsmål fra pressen til politisk ledelse og fagavdelingene. Vi hjelper presse og publikum med å finne fram til rett avdeling for kommentarer, bakgrunnsstoff og saksopplysninger. I tillegg har vi ansvar for departementets nettsider.

Kommunikasjonsenhetens pressetelefon 90 23 10 93 (ikke sms utenom ordinær arbeidstid)

Pressemeldinger på e-post
Kulturdepartementet sender ut pressemeldinger på e-post. Dersom du ønsker å motta pressemeldinger elektronisk, kan du sende e-postadressen din med melding om at du ønsker dette til oss i Kommunikasjonsenheten.