Kommunikasjonseininga i KUD

Kommunikasjonseininga har ansvar for å informere om dei politiske sakene og vedtaka i departementet. Kommunikasjonseininga har den daglege kontakten med media og publikum. Eininga har kontakt med fagavdelingane og hjelper statsråden og politisk leiing i mediesaker. Dette inneber m.a. pressemeldingar, pressekonferansar, innlegg, taler, publisering på regjeringa.no. m.m. Kommunikasjonssjefen er ansvarleg redaktør for departementet sine nettsider på regjeringa.no. Kommunikasjonseininga sin pressetelefon 90 23 10 93.