Seniorrådgivar/taleskrivar Camilla Berg Hansen

Seniorrådgivar/taleskrivar Camilla Berg Hansen

Camilla Berg Hansen

E-post: camilla-berg.hansen@kud.dep.no
Telefon: +47 22 24 79 45
Mobil: +47 97 50 83 56