Administrativ leiing

Departementsråden er den øvste administrative leiaren for departementet. Dei fem fagavdelingane i departementet blir leia av assisterande departementsråd og fire ekspedisjonssjefar. Kommunikasjonseininga blir leia av kommunikasjonssjefen.