Ekspedisjonssjef Steinar Lien

Portrettbilde av Steinar Lien

Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 22 24 80 64

Lien er leiar for Kulturvernavdelinga i Kulturdepartementet