Ekspedisjonssjef Steinar Lien

Ekspedisjonssjef Steinar Lien

Portrett av ekspedisjonssjef Steinar Lien

Lien er leiar for Kulturvernavdelinga.

Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
E-post: Steinar.Lien@kud.dep.no
Telefon: 22 24 80 64