KV2

Seksjonen har ansvar for museum, visuelle kunstuttrykk, arkitekturspørsmål, byggjesaker, gåveforsterkingsordninga og desentralisert ordning for spelemidlar til kulturbygg. Seksjonen har òg ansvar for inn- og utførsel av kulturgjenstandar og saker som gjeld kulturkriminalitet. Seksjonen har ansvar for etatstyring av KORO. I tillegg til ansvar for tilskot til musea og ymse tiltak på biletkunstområdet kjem tilskot til mellom anna Nobels Fredssenter, skværriggarane og Skibladner.