Etater og virksomheter under Kultur- og likestillingsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementets underliggende etater og tilknyttede virksomheter

Underliggende etater

Selskaper

Statens stemmegivning i selskaper hvor eierskapet er forvaltet av Kultur- og likestillingsdepartementet